galeri


Anatomy of a Fall [15]

image

Ers blwyddyn, mae Sandra, ei gŵr Samuel, a’u mab 11 oed Daniel, wedi bod yn byw bywyd diarffordd mewn tref anghysbell yn Alpau Ffrainc. Pan mae Samuel yn cael ei ddarganfod yn farw yn yr eira o dan eu caban, mae’r heddlu’n cwestiynnu a gafodd ei lofruddio neu ai hunanladdiad oedd wedi digwydd. Maent yn amau mai llofruddiaeth oedd achos y farwolaeth, a Sandra yw ffocws yr ymchwiliad fel y llofrudd… 

 
Dangosiad gydag is-deitlau.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

14:00 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 14 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 14 Mawrth Tocynnau


Trêl