galeri


Maestro [15]

image

Stori search ac am berthynas y cyfansoddwr, yr arweinydd a’r athro Leonard Bernstein gyda’i wraig, Felicia Montealegre Cohn Bernstein… 


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

14:00 - Dydd Gwener, 8 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 8 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 9 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 9 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 11 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 11 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 12 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Mawrth, 12 Mawrth Tocynnau


Trêl