galeri


Wicked Little Letters [15]

image

Yn ystod y 1920au, mewn tref bach gysglyd ar yr arfordir yn Lloegr, mae sgandal rheglyd tywyll ac abswrd ar droed wrth i Edith ddechrau derbyn llythyrau anweddus. Ond pwy sy’n gyfrifol am ledaenu’r fath lythyrau? 


Ffilm yn seiliedig ar stori wir. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

14:00 - Dydd Gwener, 1 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Gwener, 1 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Gwener, 1 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 4 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Llun, 4 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 5 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Mawrth, 5 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Mawrth, 5 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 6 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Mercher, 6 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 7 Mawrth Tocynnau

17:15 - Dydd Iau, 7 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Iau, 7 Mawrth Tocynnau


Trêl