galeri


Madame Web [12A] - Rhiant a Babi | Parent & Baby

image

Dangosiad arbennig i riant a babi (hyd at 18 mis oed). Pwrpas y dangosiadau misol yma (ar fore Gwener cyntaf y mis) yw i gynnig cyfle i rieni fwynhau ffilm gyda’u babi heb boeni am sgrechian, bwydo na amharu ar eraill… mi fydd pawb yn yr un gwch!
Bydd y golau wedi cael ei adael ymlaen (lefel isel) a bydd y sain wedi cael ei droi lawr fwy nag arfer i greu awyrgylch fwy cartrefol i’r babis. Bydd angen parcio pramiau y tuallan i’r sgrîn a gellir mynd nol a mlaen fel sydd angen.

Ffilm mis Chwefror: MADAME WEB [12A]


Hanes dechreuad yr arwres Marvel, Cassandra Webb – Madame Web…


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Gwener, 1 Mawrth Tocynnau