galeri


Arlunio Bywyd gydag Anifeiliaid / Animal Life Drawing (16+)

image

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno ein ffrind blewog Wil y ci, Springer Spaniel cariadus a siriol.

Cyfarfod ac arlunio anifeiliaid o fywyd gydag arweiniad ein tiwtor croesawgar Katie Ellidge. Rydym yn darparu deunyddiau lluniadu sylfaenol gan gynnwys pensiliau, siarcol, ffelt tips a phapur. Dewch ag unrhyw beth mwy penodol gyda chi.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Byddwn yn cael egwyl gysur o 15 munud yn ystod y sesiwn.

Rhybudd: Byddwch yn ymwybodol bod y dosbarth hwn yn cynnwys rhyngweithio ag anifeiliaid byw. Er bod ein ffrindiau blewog yn addfwyn ac yn ymddwyn yn dda, efallai y bydd gan rai cyfranogwyr alergeddau neu sensitifrwydd i anifeiliaid. Yn ogystal, ewch at yr anifeiliaid yn bwyllog ac yn barchus i sicrhau eu bod yn gyfforddus ac yn ddiogel. Os oes gennych unrhyw bryderon neu anghenion penodol ynghylch rhyngweithio anifeiliaid, rhowch wybod i'r hyfforddwr ymlaen llaw.

Oed 16+.

11:00 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau