galeri


Madame Web [12A]

image

Hanes dechreuad yr arwres Marvel, Cassandra Webb – Madame Web…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:15 - Dydd Llun, 26 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 27 Chwefror Tocynnau

19:30 - Dydd Mawrth, 27 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 28 Chwefror Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 28 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 29 Chwefror Tocynnau

19:30 - Dydd Iau, 29 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau


Trêl