galeri


Bob Marley: One Love [15]

image

Bywgraffiad o’r unigryw Bob Marley – a ysbrydolodd genedlaethau trwy ei neges o gariad ac undod.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

16:30 - Dydd Llun, 26 Chwefror Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 26 Chwefror Tocynnau

16:30 - Dydd Mawrth, 27 Chwefror Tocynnau

19:15 - Dydd Mawrth, 27 Chwefror Tocynnau

16:30 - Dydd Mercher, 28 Chwefror Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 28 Chwefror Tocynnau

16:30 - Dydd Iau, 29 Chwefror Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 29 Chwefror Tocynnau


Trêl