galeri


National Dance Company Wales - Discover Dance

image

Mae Darganfod Dawns yn awr ryngweithiol, llawn hwyl, i blant 7-11 oed, wedi’i gyflwyno gan griw National Dance Company Wales.

Fydd y prynhawn yn cynnwys:

- gwylio dawns gyffrous i gyfeiliant trac sain bît bocsio anhygoel

- dysgu ambell i symudiad o’r sioe a dewch i ddawnsio ar y llwyfan neu o’ch sedd

- dysgu am waith dydd i ddydd dawnswyr

- gofyn unrhyw beth hoffech chi ei wybod

Mae’r sioe hwn yn rhoi cyfle i blant blynyddoedd 7 i 11 oed archwilio grym dawns a cherddoriaeth ar y llwyfan. Mae’n brofiad hyfryd sy’n ysbrydoli pobl ifanc, ac maent yn gadael yn teimlo’n hyderus a’n greadigol.

“Prynhawn rhyfeddol, llawn hwyl” - aelod o’r gynulleidfa

Bydd CDCCymru yn rhannu adnoddau dysgu gydag athrawon sy’n mynychu Darganfod Dawns er mwyn cefnogi’r Cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol newydd.

Eleni, mae Darganfod Dawns yn cynnwys dehongliadau o SAY SOMETHING gan SAY dance.

“Hyfryd” - Aberystwyth Ego.

13:30 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau


Trêl