galeri


ADRA - Film and Speaker Tour [12A]

image

Cyflwynwyd gan Pertex a Kendal Mountain Events


Profwch hud y ffilm arobryn ‘Adra’ wrth i'r tîm y tu ôl i Ŵyl Mynydd enwog Kendal fynd â hi ar daith! Llanberis yw'r diemwnt sydd wrth galon golygfeydd garw Gogledd Cymru; wedi'i huno i lawr islaw'r Wyddfa, mae'n uwchganolbwynt dringo antur yn y DU. Trwy gyfrwng cyfweliadau ac archifau, mae’r ffilm Coldhouse Collective hon yn archwilio effaith y gornel hardd hon o Gymru ar ddringwyr dros y ganrif ddiwethaf, gan ddathlu ysbryd ‘hiraeth’ – hiraeth am gartref.

Bydd y ffilm yn cael ei chyflwyno gan aelod o dîm Kendal Mountain. 

Ar ôl y ffilm, bydd trafodaeth banel fyw yn cynnwys y cyfarwyddwyr a wynebau enwog y ffilm. Dyma gyfle i gael mewnwelediad i wneuthuriad Adra ac effaith ddofn Llanberis ar ddringwyr dros y ganrif ddiwethaf.

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn rhan o ddigwyddiad anhygoel sy’n archwilio hanes cyfoethog hiraeth a dringo antur. 

Oed 12+ 

Hygyrchedd: Ffilm â chapsiynau llawn a disgrifiad sain, dehonglydd BSL ar gyfer Trafodaeth Banel.

19:30 - Dydd Gwener, 12 Ebrill Tocynnau