galeri


Poor Things (18)

image

Chwedl anhygoel am esblygiad Bella Baxter; merch ifanc sy'n cael ei throi o farw yn ôl yn fyw gan y gwyddonydd gwallgof, Dr Godwin Baxter.

Dyma ffilm ddiweddaraf y cyfarwyddwr Groegaidd gwych, Yorgos Lanthimos.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

19:15 - Dydd Llun, 25 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 26 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 27 Mawrth Tocynnau


Trêl