galeri


The Wizard of Oz [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae merch ifanc o Kansas sy'n breuddwydio am fywyd gwell "rhywle draw dros yr enfys" yn cael ei dal mewn corwynt aruthrol, ac yn glanio yn nheyrnas hudolus Oz.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 
 
Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 10 Gorffennaf Tocynnau


Trêl