galeri


Pack up your troubles [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Pack up your troubles [U] : dementia gyfeillgar/friendly

Clasur o gomedi gan y ddeuawd chwedlonol, Laurel & Hardy. Y tro hwn wedi'i gosod yn ystod y Rhyfel Byd.
 
Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 
 
Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau


Trêl