galeri


Annie [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae plentyn amddifad o'r enw Annie yn byw dan orthrwm greulon Mis Hannigan mewn cartref plant. Un diwrnod, mae lwc Annie'n newid pan gaiff ei dewis i fynd i aros yng nghartref miliwnydd diwydiannol caredig.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 
 
Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau


Trêl