galeri


Migration [PG] HAMDDENOL & IS-DEITLAU / RELAXED & SUBTITLED

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. Bydd y golau a lefel sain yn cael eu addasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud ogwmpas a siarad/gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Bydd y dangosiad hefyd yn cynnwys is-deitlau. Croeso cynnes i bawb! 

Mae teulu o hwyaid yn penderfynu ymadael a'i llyn bach diogel yn New England i fynd am antur hwyliog i Jamaica. Ar y ffordd, fodd bynnag, mae nhw'n mynd ar goll yn llwyr, ac yn diweddu fyny ar strydoedd Efrog Newydd. Mae'r profiad yn ysbrydoli'r adar bach i ehangu eu gorwelion, i gwrdd a ffrindiau newydd ac i gyflawni mwy nac oedd yr un ohonynt wedi eu feddwl yn bosib.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau


Trêl