galeri


The Holdovers [15]

image

Mewn ysgol breifat yn New England, mae athro cwynfanllyd yn gorfod aros ar y campws dros wyliau'r Nadolig i ofalu am lond llaw o fyfyrwyr sydd a nunlle i fynd. Mae'n datblygu cyfeillgarwch annisgwyl ac un myfyriwr peniog ond bregus iawn, ac hefyd gyda phrif gogydd yr ysgol - dynes sydd newydd golli ei mab yn Rhyfel Vietnam.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

19:15 - Dydd Mercher, 27 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 28 Mawrth Tocynnau


Trêl