galeri


Olwyn Lliw - 3D Session

image

Olwyn Lliw - Gweithdai celf misol dan arweiniad yr artist Jwls Williams.

Ymunwch â ni mewn gofod hamddenol i ddysgu sgiliau celf newydd neu ddatblygu eich sgiliau presennol, wrth wella eich iechyd a lles trwy greadigrwydd a chael eich cefnogi gan grŵp o bobl groesawgar.

Agored i unrhyw un 16 oed a throsodd.

Nid oes angen profiad, bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Ionawr 17 - Pointillism
Chwefror 14 - Impasto
Mawrth 13 - Sesiwn 3D

10:30 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau