galeri


SBARC - Drama Blwyddyn 5 a 6 (oed 9 - 11)

image

Mae Sbarc yn ôl gyda tymor gyfan o wersi drama wythnosol ar gyfer plantblwyddyn ysgol 5 a 6 (oed 9 – 11), yma yn Galeri. 


Dyma gyfle i blant ddysgu a datblygu sgiliau drama a pherfformio mewn sesiynau hwyliog dan ofal ein tiwtoriaid, Sion Emlyn a Tesni.

 
Cynhelir arnosweithiau Llun rhwng 18:30 – 19:30ar y dyddiadau isod:

Ebrill: 15, 22, 29
Mai: 13, 20
Mehefin: 3, 10, 17, 24
Gorffennaf 1, 6*, 8**
 
10x gwers, 1x ymarfer tech*, ac 1x sioe** am £80. Mae ambell le ar gael yn rhad ac am ddim i blant o deuluoedd incwm-isel. I ddatgan diddordeb, ebostiwch lowri.cet@galericaernarfon.com
 
Mae’r capasiti yn gyfyngedig, awgrymwn eich bod yn archebu eich lle yn gynnar.


Bwriad Sbarc yw i gynnig rhaglen newydd sbon o weithgareddau, gweithdai, a phrofiadau celfyddydol amrywiol drwy gydol y flwyddyn i ddatblygu sgiliau a chynnig cyfleoedd creadigol plant a phobl ifanc yr ardal drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cefnogir y prosiect gan Gronfa Cefnogi Adfywio Cyngor Gwynedd.

18:30 - Dydd Llun, 15 Ebrill Tocynnau