galeri


SBARC - Drama Blwyddyn 3 a 4 (oed 7-9)

image

Mae Sbarc yn ôl gyda tymor gyfan o wersi drama wythnosol ar gyfer plantblwyddyn ysgol 3 a 4 (oed 7 – 9), yma yn Galeri. 
 
Dyma gyfle i blant ddysgu a datblygu sgiliau drama a pherfformio mewn sesiynau hwyliog dan ofal ein tiwtoriaid, Sion Emlyn a Tesni.
 
Cynhelir arnosweithiau Llun rhwng 17:30 – 18:30ar y dyddiadau isod:

Ebrill: 15, 22, 29
Mai: 13, 20
Mehefin: 3, 10, 17, 24
Gorffennaf 1, 6*, 8**
 
10x gwers, 1x ymarfer tech*, ac 1x sioe** am £80.Mae ambell le ar gael yn rhad ac am ddim i blant o deuluoedd incwm-isel. I ddatgan diddordeb, ebostiwchlowri.cet@galericaernarfon.com
 
Mae’r capasiti yn gyfyngedig, awgrymwn eich bod yn archebu eich lle yn gynnar.
 
Bwriad Sbarc yw i gynnig rhaglen newydd sbon o weithgareddau, gweithdai, a phrofiadau celfyddydol amrywiol drwy gydol y flwyddyn i ddatblygu sgiliau a chynnig cyfleoedd creadigol plant a phobl ifanc yr ardal drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Cefnogir y prosiect gan Gronfa Cefnogi Adfywio Cyngor Gwynedd.
 

17:30 - Dydd Llun, 15 Ebrill Tocynnau