galeri


Hans Rey – Mishaps & Mayhem

image

Cyflwynir gan Speakers from the Edge

Straeon heb eu hadrodd, anhrefn a chwedlau gan yr eicon beicio mynydd, Hans Rey!

Arloeswr Beicio Mynydd, anturiaethwr, Cyn-Bencampwr Byd Treialon, Hans ‘No Way’ Rey. Bydd Hans yn datgelu'r gwallgof, a'r gwallgof a ddaeth gydag ef ar rai o'i anturiaethau. Gyda llond lle o uchafbwyntiau ei yrfa a lluniau a fideos na’u gwelwyd o'r blaen.

Dewch i weld a chlywed straeon y tu ôl i’r llenni am ei styntiau a'i anturiaethau mwyaf sut brofiad yw teimlo ar goll, cael bwganod, ei stelcian a’i achub. O feiciau ac esgyrn wedi torri i esblygiad y gamp i ble mae hi heddiw. Nid antur yw antur nes i bethau fynd o chwith, fel maen nhw’n ddweud!

Agrymhellir oed 14+

19:30 - Dydd Iau, 14 Mawrth Tocynnau