galeri


Barbie [12A]

image

Mae Barbie a Ken yn mwynhau'r bywyd rhydd ym myd lliwgar a pherffaith Barbie Land. Fodd bynnag, pan gawn nhw'r cyfle i fynd i ymweld a'r byd go iawn, mae nhw'n prysur ddarganfod fod y ddynol ryw yn lot o hwyl, ond hefyd ac ochr beryglus iawn iddynt.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

10:15 - Dydd Sadwrn, 9 Mawrth Tocynnau

16:15 - Dydd Gwener, 15 Mawrth Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau

16:15 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau


Trêl