galeri


Hairspray [PG] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae Tracy yn ferch yn ei harddegau sydd a phroblemau gyda'i hunan-ddelwedd, ond dros nos mae hi'n troi'n seren deledu enwog. Yn y cyfamser, mae ei siwrne'n cael ei darfu wrth iddi ddioddef camdriniaeth hiliol, ond mae'n penderfynu taro'n ôl. 


Dyma sioe gerdd hwyliog wedi'i gosod yn y pumdegau, dewch i ymuno a'r hwyl! 

Dangosiad hamddenol - yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a'u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer a bydd ychydig o ola ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 14 Awst Tocynnau


Trêl