galeri


Sisu (15) IS-DEITLAU / SUBTITLED

image

BYDD Y DANGOSIAD YMA YN CYNNWYS IS-DEITLAU

Mae cyn-filwr yn darganfod aur yn y ddaear yn nyfnderoedd gwyllt Gogledd Ffindir, gyda'r gobaith o'i gymeryd i'r ddinas i'w werthu. Ar y ffordd, mae'n gwrthdaro ac uned o Nazis a swyddog SS creulon.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:15 - Dydd Iau, 1 Mehefin Tocynnau


Trêl