galeri


Beau is Afraid (15)

image

Mae dyn paranoid (Joaquin Phoenix) yn mynd ar siwrne anhygoel a swreal, wrth geisio teithio adref at ei fam.

Dyma ffilm eofn a dyfeisgar newydd gan y cyfarwyddwr arbrofol Ari Aster.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:30 - Dydd Mercher, 31 Mai Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 1 Mehefin Tocynnau


Trêl