galeri


Gweithdy Byrfyfyr Creadigol / Creative Improvisation Workshop

image

Gweithdy trawsddisgyblaethol yn archwilio peintio, arlunio a cherddoriaeth fyrfyfyr – Mae'r gweithdy hwn yn agored i bob oed ond wedi'i anelu at oedolion 


Dewch ag offeryn gyda chi i'r gweithdy hwn** 

Awgrymwn bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau. Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog | capasiti cyfyngiedig | Hyd gweithdy: 2 awr.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

11:00 - Dydd Sadwrn, 5 Awst Tocynnau