galeri


Clwb CREU Hanner Tymor / Half Term (i oed/ages 7-12)

image

Gweithdy Celf ar gyfer plant 7-12 oed. 

Yr artist Jwls Williams fydd yn arwain y sesiwn. 

Awgrymwn bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau. Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog | capasiti cyfyngiedig | Hyd gweithdy: 2 awr. 

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

13:00 - Dydd Sadwrn, 3 Mehefin Tocynnau