galeri


TONIC - Linda Griffiths

image

Mae'n bleser pur ganddom groesawu un o arwyr y traddodiad gwerin yn Nghymru i berfformio yn y Galeri fis yma. Ers ei dyddiau cynnar yn canu gyda'r triawd adnabyddus Plethyn, mae Linda Griffiths wedi swyno gwrandawyr ar draws y byd gyda'i llais hudolus a'i gosodiadau cywrain o alawon gwerin.

Bydd Linda yn cael ei chyfeilio gan ei merch ddawnus Lisa yn y cyngerdd hwn. 

Mae cyngherddau TONIC yn rai hamddenol eu naws, yn hygyrch ac agored i bawb. Cyngerdd drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bydd paned i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 20 Gorffennaf Tocynnau