galeri


MIGLI MAGLDI DYDD GWYL DEWI GYDA DAWNS I BAWB

image

Stori, Dawns a Chan yn y Gymraeg i blant 0-3 oed a’u oedolion


Dydd Iau, 29 Chwefror

10.30-11.30

Galeri, Caernarfon


£5 y plentyn/oedolyn a £3 am bob plentyn ychwanegol

Dewch yn eich gwisg gorau!

10:30 - Dydd Iau, 29 Chwefror Tocynnau