galeri


Gweithdy Aildanio: Cyfarfod y briff // Aildanio Workshop: Meeting the brief

image

Thema'r gweithdy fydd darllen a deall briff gelfyddydol a dulliau o gynhyrchu gwaith sy'n addas o ran thema. 


Byddaf hefyd yn trafod sut i gynhyrchu Datganiad Artist addas a pherthnasol, yn ysgrifenedig ac ar ffurf fideo, yn ogystal â chyffwrdd â sut i ychwanegu disgrifiadau sain i’n gwaith a sut mae’r ffôn symudol yn arf creadigol hynod bwerus. 

Hyd y sesiwn: 90 munud gydag egwyl gysur o 5 munud yn y canol.     

Bydd y sesiwn hon hefyd ar gael yn rhithwir trwy ymuno trwy ddolen Zoom. Cysylltwch âFfion.evans@galericaernarfon.comos hoffech ymuno â'r sesiwn yn rhithwir. Os gwerthir pob tocyn ar gyfer y gweithdy ar ein gwefan bydd lleoedd rhithwir ar gael o hyd.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:30 - Dydd Sadwrn, 25 Mawrth Tocynnau

13:00 - Dydd Sadwrn, 25 Mawrth Tocynnau