galeri


The Fabelmans [12A]

image

Mae Sammy Fabelman yn tyfu i fyny yn Arizona ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac yn syrthio mewn cariad â ffilmiau ar ôl i'w rieni fynd ag ef i wylio "The Greatest Show on Earth." Gyda chamera fideo, mae Sammy yn dechrau gwneud ei ffilmiau ei hun… ond mae'n darganfod cyfrinach deuluol ddinistriol ac yn archwilio sut y gall pŵer ffilmiau ei helpu i weld y gwirionedd. Dyma ffilm ddiweddaraf Stephen Spielberg. 


Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:00 - Dydd Llun, 30 Ionawr Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 30 Ionawr Tocynnau

13:00 - Dydd Mawrth, 31 Ionawr Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 31 Ionawr Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 1 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 1 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 2 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 3 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 3 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 6 Chwefror Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 6 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 7 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 7 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 8 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 8 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 9 Chwefror Tocynnau


Trêl