galeri


Olwyn Lliw (Ionawr-Mawrth 2023)

image

Mae sesiynau Olwyn Lliw yn nol!


Gweithdai celf yn fisol i oedolion, gyda'r artist a'r tiwtor Jwls Williams yn arwain ac yn cefnogi'r sesiynau. Mae'r sesiynau hyn yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a phobol greadigol sy'n dymuno dysgu sgiliau newydd ac arbrofi gyda deunyddiau newydd. 

11/01/23- 'Mae llai yn mwy' - peintio, cyfansoddi a collage WEDI SYMUD I C3 AM HEDDIW
15/02/23- Pasteli Lliw
15/03/23I'w gadarnhau

Amser - 10:30yb - 1yp (2.5 awr)

10:30 - Dydd Mercher, 15 Chwefror Tocynnau

10:30 - Dydd Mercher, 15 Mawrth Tocynnau