galeri


Olwyn Lliw (Ebrill - Mehefin 2023)

image

Mae sesiynau Olwyn Lliw yn nol!


Gweithdai celf yn fisol i oedolion, gyda'r artist a'r tiwtor Jwls Williams yn arwain ac yn cefnogi'r sesiynau. Mae'r sesiynau hyn yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a phobol greadigol sy'n dymuno dysgu sgiliau newydd ac arbrofi gyda deunyddiau newydd. 

26/04/23- Illustration
17/05/23- Siarcôl
14/06/23- TBC

Amser - 10:30yb - 1yp (2.5 awr)

10:30 - Dydd Mercher, 14 Mehefin Tocynnau