galeri


Moonage Daydream [15] : IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Ffilm sy’n dathlu bywyd a chyfraniad un o’r cerddorion mwyaf dylanwadol ac arloesol a welwyd erioed – David Bowie. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

14:15 - Dydd Iau, 29 Medi Tocynnau


Trêl