galeri


Ticket to Paradise [12A]

image

Stori cwpwl sydd wedi asgaru yn teithio i Bali gyda’r un bwriad… i geisio stopio’u merch rhag gwneud yr un camgymeiad a wnaethom nhw 25 mlynedd ynghynt… Ffilm gan Ol Parker (Mamma Mia: Here we Go Again / Best Exotic Marigold Hotel) gyda cast yn cynnwys George Clooney a Julia Roberts. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

14:00 - Dydd Llun, 26 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 27 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 27 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 28 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 28 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 29 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 29 Medi Tocynnau


Trêl