galeri


NT Live: The Seagull [12A TBC]

image

National Theatre Live yn cyflwyno 

The Seagull 

gan Anton Chekhov, fersiwn Anya Reiss wedi’i chyfarwyddo gan Jamie Lloyd 

Mae Emilia Clarke (Game of Thrones) yn serennu yn ei hymddangosiad gyntaf yn y West End mewn fersiwn modern o stori Anton Chekhov, sydd yn trafod cariad ac unigrwydd. 

Mae merch yn daer eisiau enwogrwydd a chael dianc. Mae dyn ifanc yn dyheu am y ferch ddelfrydol. Mae awdur llwyddiannus yn hiraethu am ymdeimlad o lwyddiant. Mae actores eisiau brwydro yn erbyn newidiadau ei chyfnod. Mewn cartref diarffordd yng nghefn gwlad, mae breuddwydion yn deilchion, gobeithion ar chwâl a chalonnau wedi’u torri. Heb unrhyw le arall i droi, yr unig opsiwn yw troi ar y naill a’r llall. 

Yn dilyn canmoliaeth fawr i’w gynhyrchiad pum seren o Cyrano de Bergerac, mae Jamie Lloyd yn dod ag addasiad Anya Reiss o ddrama glasurol Anton Chekhov i’r llwyfan. Wedi’i ffilmio yn y West End yn Llundain gyda chast yn cynnwys Tom Rhys Harries (White Lines), Daniel Monks (The Normal Heart), Sophie Wu (Fresh Meat) ac Indira Varma (Game of Thrones).

19:00 - Dydd Iau, 3 Tachwedd Tocynnau