galeri


Cain

image

Rydym yn falch o gael ailgychwyn sesiynau dawns Cain dan arweiniad y dawnsiwr proffesiynol a Seicotherapydd Celfyddydol Integreiddiol, Cai Tomos.

Mae sesiynau Cain yn gyfle i unrhyw berson dros 60 oed i brofi effaith bositif dawns a symud ar y corff a’r meddwl, ac mae’r criw yn cyfarfod yn gyson er mwyn dyfeisio, datblygu ac ymarfer gwaith newydd.

Rydym yn awyddus i groesawu perfformwyr newydd, felly mae croeso i chi ymuno neu gysylltu efo Naomi Saunders, Cyfarwyddwr Creadigol Galeri, os eisiau gwybodaeth bellach –naomi.saunders@galericaernarfon.com/ 01286 685 241

11:00 - Dydd Gwener, 20 Mai Tocynnau

11:00 - Dydd Gwener, 27 Mai Tocynnau