galeri


Codi'r Bar- Sesiynau Menai Rowlands / Raising the bar- Menai Rowlands Sessions

image

Mae Codi’r Bar yn gynllun ar gyfer pobl ifanc 16 - 24 sydd eisiau datblgyu eu sgiliau Celf gweledol. Mae’n cynnwys cymysgedd o weithdai celfyddydol creadigol a Hyfforddiant proffesiynol gyda’r bwriad o baratoi ein pobl ifanc ar gyfer gyrfa yn y byd creadigol. Drwy weithio gyda artistiaid a ddylunwyr lleol Heledd Owen a Menai Rowlands. Bydd y pobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddylunio a chreu nwyddau all gael eu gwerthu. Byddent yn cael mynychu gweithdai creadigol i ddysgu a datblygu sgiliau celfyddydol ac yn derbyn hyfforddiant ar ddylunio, creu, marchnata a brandio gan amrywiaeth o weithwyr proffesiynol.


Sesiynau Creadigol gyda Menai Rowlands @Galeri, Caernarfon

3 x Sesiynau Dydd Sul

11am-4pm

06, 13, 20 /03/22

£30 **


**Cysylltwch am ragor o wybodaeth am ein cynllun bwrsari

Siop Pop-up yn Galeri dros Ebrill - Mehefin

Bydd yr holl sesiynau mis Mawrth yn cael ei gynnal yn Galeri, Caernarfon o dan reolau cadarn COVID-19. 

Cysylltwch am fwy o wybodaeth ac am ffurflen cais trwy e-bost i

rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com

11:00 - Dydd Sul, 6 Mawrth Tocynnau