galeri


Montane Dragon’s Back Race® 2021 [PG]

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Ym mis Medi 2021, daeth367 o redwyr ynghyd yng Nghastell Conwy, cyn gadael ar daith chwe diwrnod, 380km lawr asgwrn cefn mynyddoedd Cymru. Dyma’r ras mynydd fwyaf heriol yn y byd, y Montane Dragon’s Back Race®.

Roedd 2021 yn flwyddyn hanesyddol i’r ras, gyda’r ennillydd Cymraeg gyntaf erioed, y cyfradd uchaf o bobl yn gorfod ildio yn ystod y ras, a’r tro cyntaf i’r ras orffen o fewn muriau Castell Caerdydd. 

Ymunwch gyda ni am noson ffilm arbennig y Montane Dragon’s Back Race® i gyfarfod rhai o’r rhedwyr ac i fwynhau premier egslwsif o ffilm y digwyddiad anhygoel yma. 

Cyflwynwyd gan Kendal Mountain Tour a Cwmni Da.

Yn addas i bob oed. 

Wedi’i ariannu yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Llun gan No Limits Photography

19:00 - Dydd Gwener, 18 Chwefror Tocynnau