galeri


NT Live: Leopoldstadt [12A TBC]

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig


Leopoldstadtdrama newydd gan Tom Stoppard cyfarwyddwyd gan Patrick Marber

Yn ennillydd gwobr Olivier, mae drama angerddol newydd Tom Stoppard,Leopoldstadt,yn trafod cariad, teulu a dygnwch yr Iddewon dros hanner canrif yn Vienna, Awstria.

Wedi ei ffilmio yn fyw o lwyfan y West End yn Llundain, peidiwch a methu’r campwaith epig yma sydd yn llwyfannu 40 o actorion!

Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch igalericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:00 - Dydd Iau, 27 Ionawr Tocynnau