galeri


Dune [12A]

image

Mae un o ffilmiau hir-ddisgwyliedig y flwyddyn allan…

Stori Paul Atreides, dyn ifanc disglair a dawnus a anwyd i dynged fawr y tu hwnt i'w ddeall, sy'n gorfod teithio i'r blaned fwyaf peryglus yn y bydysawd i sicrhau dyfodol ei deulu a'i bobl. Wrth i luoedd maleisus wrthdaro o’i gwmpas dros reolaeth o gyflenwad unigryw'r blaned – Spice, yr adnodd mwyaf gwerthfawr sy'n bodoli - sy'n gallu datgloi potensial mwyaf dynoliaeth. Mae’n rhaid i Paul weithredu mewn sefyllfa lle dim ond y rhai sy'n gallu goresgyn eu hofnau fydd yn goroesi.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) o 1m ar gyfer y dangosiadau ffilm. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eichymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Byddydrysauyn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

16:30 - Dydd Llun, 25 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 25 Hydref Tocynnau

16:30 - Dydd Mawrth, 26 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 26 Hydref Tocynnau

16:30 - Dydd Mercher, 27 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 27 Hydref Tocynnau

16:30 - Dydd Iau, 28 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 28 Hydref Tocynnau

13:00 - Dydd Gwener, 29 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 29 Hydref Tocynnau

15:30 - Dydd Sadwrn, 30 Hydref Tocynnau

19:45 - Dydd Sadwrn, 30 Hydref Tocynnau

13:00 - Dydd Sul, 31 Hydref Tocynnau

13:00 - Dydd Llun, 1 Tachwedd Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 1 Tachwedd Tocynnau

13:00 - Dydd Mawrth, 2 Tachwedd Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 2 Tachwedd Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 3 Tachwedd Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 3 Tachwedd Tocynnau

13:00 - Dydd Iau, 4 Tachwedd Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 4 Tachwedd Tocynnau


Trêl