galeri


Shang-Chi [12A]

image

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Mae’r meistr Shang-Chi yn cael ei dynnu mewn i sefydliad dirgel yn y ffilm ddiweddaraf gan Marvel…

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadauyn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/ar gaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am un rhywym holiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnauyn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnauargael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffiarchebu o £1 y tocyn.

18:30 - Dydd Iau, 16 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Gwener, 17 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 18 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 20 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 21 Medi Tocynnau

19:00 - Dydd Mawrth, 21 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 22 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 23 Medi Tocynnau

19:00 - Dydd Iau, 23 Medi Tocynnau


Trêl