galeri


The Welshman [12]

image

Mae’r ffilm ddogfen yma gan y cyfawryddwr ifanc lleol, Lindsay Walker, yn adrodd hanes Owain Williams, un o sylfaenwyr Mudiad Amddiffyn Cymru a benderfynodd weithredu pan ddaeth cronfa ddŵr i beryglu ei gymuned wledig Gymraeg. Ffilm unigryw, emosiynol ac amserol yn adlewyrchu’r cynnydd yn y diddordeb yn hanes Cymru ac ymgyrch #CofiwchDryweryn.Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

 Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch igalericaernarfon.com/covid19

 Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

 Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn

13:45 - Dydd Iau, 16 Medi Tocynnau

16:00 - Dydd Iau, 16 Medi Tocynnau


Trêl