galeri


Sesiwn Blasu Ffitrwydd Dawns i 16+ oed / Dance Fitness Taster Session for 16+ years

image

Sesiwn blasu i gychwyn ein dychweliad graddol i gynnal sesiynau ffitrwydd tu fewn wyneb yn wyneb, gyda’r bwriad o dechrau sesiynau wythnosol ym mis Medi.Croeso i bawb ond bydd y sesiynau yn digwydd o dan cyfyngiadau Covid felly mae RHAID archebu lle o flaen llaw. Lle i 12 person yn unig mewn pob sesiwn felly cyntaf i’r felin.

18:00 - Dydd Llun, 9 Awst Tocynnau