galeri


George Egg : Moveable Feast

image

Yn dilyn llwyddiant yng Ngŵyl Fringe Caeredin 2019 daw sioe gomedi-â-chogino NEWYDD SBON i 2021 gan y stand-yp sydd wedi ennill gwobrau, sy’n coginio bwyd arbennig yn fyw ar y llwyfan – George Egg.

 

Yn ei sioe gyntaf, ‘Anarchist Cook’, fe wnaeth George bryd o fwyd mewn ystafell gwesty efo’r stwff rydych chi’n ei gael am ddim. Yn ei ail sioe, ‘DIY CHEF’, roedd o’n sownd mewn sied yn coginio efo tŵls. Yn y sioe yma mae o ar y lôn!

 

Yn ystod noson o goginio byw a llond bol o chwerthin am wneud bwyd, mae George yn dangos sut i goginio efo injan, dewis eitemau o droli bwyd y trên, sut i guro prisiau drud bwytai meysydd awyr, a hyd yn oed yn eich dangos sut i droi ffordd annisgwyl yn bicnic. Mae’n bowld, anarchaidd a chreadigol. Dyma sioe ar gyfer eich holl synhwyrau, sy’n llawn hwyl ac awgrymiadau defnyddiol. Bwyd arbennig wedi’i goginio’n fyw yn y ffyrdd mwya annisgwyl efo cyfle i flasu ffrwyth ei lafur ar y diwedd, os medrwch chi stopio chwerthin.

 

 

“a culinary Bill Bailey, with chopping boards instead of keyboards. It is a multi-sensory delight” The Scotsman

“There is a mischievousness about Egg’s humour that is deeply loveable ” The Guardian

“a hilarious show with surprisingly good food” The Times

19:30 - Dydd Sadwrn, 24 Ebrill Tocynnau