galeri


Gwyl Delynau Cymru 2020 (Mercher/Wednesday)

image

Fel rhan o Ŵyl Delynau Cymru 2020 (08-09 Ebrill) cynhelir cwrs telyn deuddydd, perfformiadau cyhoeddus yn ystod y dydd a Cyngerdd yr Ŵyl.

 

Perfformiadau dydd Mercher, 08.04.20 yw:

 

14:00 : Cyngerdd gan Gôr Telyn Plant o Ddulyn ac aelodau’r Cwrs

Mynediad am ddim (dim angen tocyn) – gwneir casgliad ar y diwedd er budd cyfeillion CGWM.

 

18:00 : Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards 2020

Mynediad am ddim (dim angen tocyn) – gwneir casgliad i Ymddiriedolaeth Nansi Richards ar y diwedd.

 

19:30 : Cyngerdd yr Ŵyl

Tocynnau (£12/£10/£5) ar werth drwy ffonio 01286 685 222 neu ar galericaernarfon.com

 

Am fwy o fanylion am weithgaredau’r Ŵyl: 01286 685 230

14:00 - Dydd Mercher, 8 Ebrill Tocynnau