galeri


On the Town (U): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau ffilm o’r archif mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y sinema drwy gydol y ffilm.

 

Mae tri morwyr yn cael 24 awr yn Efrog Newydd. Mae un yn disgyn mewn cariad efo dynes mae o’n ei weld mewn poster. Wrth chwilio am y ddynes go iawn, mae’r tri yn cael mewn i drwbwl. Mae’r ffilm yn dilyn y noson o helynt a chariad sydd yn digwydd cyn fod rhaid i’r morwyr adael y diwrnod wedyn.

 

Dewch i hel atgofion, i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Mercher, 29 Ebrill Tocynnau


Trêl