galeri


TONIC: Dylan a Neil

image

Tad a mab o’r Felinheli sy’n canu gwlad yn Gymraeg ydi Dylan a Neil Parry.

 

Erbyn hyn mae’r ddeuawd wedi perfformio gyda’i gilydd ers dros ugain mlynedd. Mae eu caneuon i’w clywed ar y radio yn rheolaidd gan gynnwys y clasur “Tafarn y Garddfon”.

 

Mae’r cyngerdd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau cerddoriaeth Americana yn Galeri rhwng 6-9 Chwefror.

 

Perfformiad hamddenol a hygyrch i bawb. Cyflwynir yn ddwy-ieithog. Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 6 Chwefror Tocynnau