galeri


Blasu Crefft: Gweithdy Torri Leino / Linocut Workshop

image

Gyda/with Callie Jones

 

Cyfle i ddysgu sgiliau elfennol torri leino wedi ei deilwro ar gyfer dechreuwyr dan ofal Callie Jones.

 

Bydd y mynychwyr yn dysgu sut i gerfio bloc leino gan ddefnyddio offer torri leino a rhoi inc ar eich bloc gyda rholer. Bydd cyfle i greu printiau yn ystod y sesiwn.

 

£25 am y sesiwn neu £110 am dymor o’r gweithdai “Blasu Crefft”.

Mae’r pris yn cynnwys yr holl offer/deunyddiau. Canllaw oed: 16+.

 

Cynhelir y gweithdy yn Saesneg.

 

18:30 - Dydd Mawrth, 28 Ionawr Tocynnau