galeri


Catrin Finch & Seckou Keita

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig


Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores GymreigCatrin Fincha’r pencampwr kora o  SenegalSeckou Keitawedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.


“they are now one of the most popular world music acts of this decade”Songlines am Catrin Finch & Seckou Keita 

Cyd-gynhyrchiad Theatr Mwldan a TwentyTwo Promotions mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI


Noder bod hwn yn ddyddiad newydd oherwydd gohirio yn sgil COVID-19.

19:30 - Dydd Gwener, 6 Mai Tocynnau