galeri


Frozen II (U): Dangosiad Rhiant a Babi | Parent and Baby Screening

image

Dangosiad rhiant a babi (llai na 12 mis oed) - lle bydd ychydig o olau ymlaen yn y sgrin a bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer. Peidiwch poeni am wneud swn – dewch i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Dilyniant hir-ddisgwyliedig o’r ffilm Frozen nol yn 2013…a bydd tocynnau yn mynd ar werth am 9 YB ar Dachwedd 7fed.

 

Mae Elsa, Brenhines yr Eira a'i chwaer Anna yn dychwelyd i'r sgrîn fawr ac yn cychwyn ar antur ymhell i ffwrdd o deyrnas Arendelle. Bydd eu ffrindiau, Kristoff, Olaf, a Sven yn ymuno â nhw!

 

Chris Buck, Jennifer Lee | UDA | 2019 | 104m (tbc)

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

11:00 - Dydd Gwener, 22 Tachwedd Tocynnau


Trêl