galeri


Shaun the Sheep 2: Farmageddon (U) Dangosiad Rhiant a Babi/Parent & Child Screening

image

Dangosiad rhiant a babi (llai na 12 mis oed) - lle bydd ychydig o olau ymlaen yn y sgrin a bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer. Peidiwch poeni am wneud swn – dewch i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

 

Pan mae estron sydd â phwerau ddigon rhyfedd yn glanio ger Mossy Bottom Farm, mae Shaun the Sheep yn gwneud ffrind newydd…

 

Will Becher, Richard Phelan | UDA, DU, Ffrainc | 2019 | 86m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Gwener, 25 Hydref Tocynnau


Trêl