galeri


Against The Tides (12A)

image

Stori unigryw Beth French, nofwraig dŵr agored sydd yn ymgymryd a sialens yr “Oceans Seven” – nofio saith sianel/môr ar draws y byd dros gyfnod o flwyddyn.

 

Dyma ffilm ddogfen sydd yn dilyn hanes y fam arbennig – sydd eisiau cyflawni’r sialens er mwyn dangos esiampl i’w mab awtistig ac i brofi na all ei salwch ei threchu.

 

Cawn weld yr heriau ar hyd y daith – o siarcod, tywydd drwg, blinder a hypothermia.

 

Dyma stori o ddyfalbarhad a meddylfryd hollol unigryw…

 

Stefan Stuckert | DU | 2018 | 87m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

19:30 - Dydd Mercher, 23 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 24 Hydref Tocynnau


Trêl